Notice, Suffragents

Opzij Magazine (NL): HOE OOK MANNEN FEMINISME 1.0 EEN ZETJE GAVEN (How Men Also Gave Feminism 1.0 a Boost)

September 4, 2017

September 7, 2017

Hoe ook mannen Feminisme 1.0 een zetje gaven

In English, with translation courtesy of Kasper van Laarhoven:

Men Gave Feminism 1.0 a Boost

The first feminist wave lasted from about 1848 to 1940 and started in the United States. The most important battle points were right for education, women’s suffrage and equal rights on the labor market. The women who chose the stage and climbed the barricades we know as ‘suffragettes.’ On September 1st, the book “The Suffragents” came out. And that is not a spelling mistake. The book sketches the history of the Men’s League for Woman Suffrage. Between 1909 and 1917 this movement of men grew from 150 members into the thousands, spread over 35 states. The participating men supported the women in their struggle, but that wasn’t appreciated right away. It took some time, but then the National American Woman Suffrage Association took the strategical decision to support the men – many of whom had high positions in society – as infantry in the struggle for women’s rights. When even men like Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson committed, things took off quickly. The members of the Men’s League for Woman Suffrage worked the press, politics, justice and the executive parts of the American government.

For sale, among other places at bol.com.

The following clip [the book trailer below] gives a fine picture of an almost forgotten history.

HOE OOK MANNEN FEMINISME 1.0 EEN ZETJE GAVEN

De eerste feministische golf duurde ongeveer van 1848 tot 1940 en begon in de Verenigde Staten. De belangrijkste strijdpunten waren het recht op onderwijs, vrouwenkiesrecht en gelijke rechten op de arbeidsmarkt. De vrouwen die het podium kozen en op de barricades gingen kennen we als de ‘suffragettes.’

Op 1 september j.l. verscheen in de Verenigde Staten het boek The suffragents. En dat is geen spelfout. Het boek schetst de geschiedenis van de Men’s League for Woman Suffrage. Tussen 1909 en 1917 groeide deze mannenbeweging van 150 leden uit tot vele duizenden, verspreid over 35 staten. De deelnemende mannen steunden de vrouwen in hun strijd maar dat werd niet vanaf dag één gewaardeerd. De National American Woman Suffrage Association deed er even over maar nam toen het strategische besluit de mannen, de meesten op goede maatschappelijke posities, ondersteunend als infanterie tot de strijd om de vrouwenrechten toe te laten. Toen zelfs mannen als Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson zich committeerden ging het hard. De leden van Men’s League for Woman Suffrage bewerkten de pers, de politiek, de rechtspraak en de uitvoerende onderdelen van de Amerikaanse overheid. Te koop bij ondermeer Bol.com.

Het onderstaande filmpje geeft een heel aardig beeld van een bijna vergeten geschiedenis